Algemeen

Je investeert in één van de campagnes op onze website en profiteert van de groei van het bedrijf. Het bedrijf maakt winst en omdat jij aandeelhouder bent word je aandeel meer waard. Als het bedrijf winst uitkeert aan zijn aandeelhouders zal een deel van dat geld naar jou terugvloeien.

Elke campagne is anders. Elk bedrijf heeft een globale omschrijving gegeven van zijn huidige activiteiten, ontwikkelingen en toekomstige doel met een schatting van de opbrengst of rendement.

Informatiedocument

U kunt een PDF downloaden dat aanvullend informatie geeft over uw investering, de verwachtingen qua omzet, rendementsprognoses en een eventuele exitstrategie.

—DOWNLOAD PDF—

Algemeen

Start uw eigen campagne en haal uw benodigde financiering op. Banken financieren weinig bedrijven, crowdfunding is daarom uw oplossing. Kiest u om aandelen uit te geven of laat u voor een lening? U bepaalt met ons het rentepercentage of het doelbedrag tegen een bepaald percentage aandelen.

Open en eerlijk

U ontvangt van ons een layout om uw bedrijfsplan in uit te leggen aan de potentiële investeerders. Openheid en eerlijkheid is bij ons noodzakelijk.

Informatiedocument

In het volgende document vind u een uitgebreide uitleg over onze mogelijkheden en werkwijze:

—DOWNLOAD PDF—

Algemeen

Onze website koppelt investeerders en bedrijven aan elkaar. We ontvangen de betaalde gelden en bij het voltooien van een campagne maken we dit over naar het bedrijf in kwestie. We maken certificaten die uw investering/lening in- of aan het bedrijf bevestigen.

Vooruitgang bedrijf

Het bedrijf is daarna verplicht om u jaarlijks (of liever periodiek) op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. U onderhoud indien nodig zelf het contact met het bedrijf waarin u geïnvesteerd heeft. Zo houden wij onze commissies en koste n voor campagnes laag en is het rendement hoger.

…………

Investeren

Je investeert in één van de campagnes op onze website en profiteert van de groei van het bedrijf. Het bedrijf maakt winst en omdat jij aandeelhouder bent word je aandeel meer waard. Als het bedrijf winst uitkeert aan zijn aandeelhouders zal een deel van dat geld naar jou terugvloeien.

Elke campagne is anders. Elk bedrijf heeft een globale omschrijving gegeven van zijn huidige activiteiten, ontwikkelingen en toekomstige doel met een schatting van de opbrengst of rendement. Daarbij kunt u een PDF downloaden dat aanvullend informatie geeft over uw investering, de verwachtingen qua omzet, rendementsprognoses en een eventuele exitstrategie. —DOWNLOAD PDF—

Financieren

Aandelen of lening?

Start uw eigen campagne en haal uw benodigde financiering op. Banken financieren weinig bedrijven, crowdfunding is daarom uw oplossing. Kiest u om aandelen uit te geven of laat u voor een lening? U bepaalt met ons het rentepercentage of het doelbedrag tegen een bepaald percentage aandelen.

U ontvangt van ons een layout om uw bedrijfsplan in uit te leggen aan de potentiële investeerders. Openheid en eerlijkheid is bij ons noodzakelijk.

In het volgende document vind u een uitgebreide uitleg over onze mogelijkheden en werkwijze:      —DOWNLOAD PDF—

Ons platform

Onze website koppelt investeerders en bedrijven aan elkaar. We ontvangen de betaalde gelden en bij het voltooien van een campagne maken we dit over naar het bedrijf in kwestie. We maken certificaten die uw investering/lening in- of aan het bedrijf bevestigen.

Het bedrijf is daarna verplicht om u jaarlijks (of liever periodiek) op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. U onderhoud indien nodig zelf het contact met het bedrijf waarin u geïnvesteerd heeft. Zo houden wij onze commissies en koste n voor campagnes laag en is het rendement hoger.